آیین نامه ها و دستور العمل ها

بدیهی است که طراحی، اجرا و نظارت کلیه سیستم های ساختمانی باید مبتنی بر آیین نامه ها و ضوابط مربوطه صورت گیرد. لذا به همین منظور در این قسمت به جمع آوری آیین نامه ها و دستورالعمل های منتشر شده در مقوله طراحی و اجرای سازه های فولادی سردنورد شده(Cold Formed Steel Structure) توسط کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا، که دارای معتبرترین و قوی ترین انجمن فولاد سردنورد شده در دنیا میباشد و همچنین آیین نامه های ارایه شده توسط مرکز وزارت تحقیقات و مسکن ایران پرداخته تا بدین ترتیب فضایی مطلوب برای دسترسی علاقه مندان به آیین نامه های مورد نیاز فراهم نماییم.

آیین نامه و دستورالعمل های کشور ایران

آیین نامه ها و دستورالعمل ها آمریکا

با توجه به آنکه شرکت برج سازان عضو انجمن فولاد سردنورد شده آمریکا و همچنین  انجمن صنفی کارفرمایی سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی سرد نورد شده ایران  میباشد، اغلب  کتاب های ذیل در اختیار شرکت قرار دارد . از سوی دیگر با توجه به آن که خود را ملزم به رعایت قانون کپی رایت میدانیم برای جلوگیری از تضییع حق صاحبان اثر  از انتشار آنها در فضای مجازی خودداری مینماییم. لذا علاقمندانی که نیاز مبرم به این کتاب ها دارند،  میتوانند به مدیریت سایت اطلاع داده تا در اسرع وقت کتاب های مورد نظر را در اختیارتان  قرار دهند