برگزاری دوره تخصصی LSF توسط دکتر رضا هوشمند

برگزاری دوره تخصصی LSF توسط دکتر رضا هوشمند

برگزارکنندگان:
انجمن ساختمانهای سبک فولادی سرد نورد شده ایران
سازمان نظام مهندسی تهران
دانشگاه شریعتی

زمان: ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶
مکان: تهران، دانشگاه شریعتی