سازه های مقاوم در برابر زلزله راهکارهای متنوع کناف ایران در اجرای سازه های سبک

در کشوری زندگی می کنیم که ضرورت توجه به طراحی سازه های سبک به واسطه زلزله خیز بودن منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.در همین راستا و در حاشیه نمایشگاه برترین های توسعه صنعت ساختمان در ایران مال گفت و گویی داشتیم با دکتر هوشمند عضو انجمن و هیئت موسس انجمن سازه های سرد نورد شده که در ادامه خواهید خواند.

ادامه مطلب