سایر اطلاعات فنی

  

  متاسفانه بزرگترین مشکل صنعت ساخت و ساز کشور ما که سالهاست با آن  به صورت بیمارگونه  مواجه میباشد  مفقود بودن حلقه گمشده میان علم و عمل، و یا همان عدم تطابق و تعامل میان مقوله تئوری و اجرا است. حال تنها راه حل  این مسأله توسعه همزمان دانش اطلاعات فنی و بکارگیری روش های نوین ساخت در حیطه عمل و اجرا میباشد. کپی برداری سطحی ، غیر عمیق و حتی کلمه به کلمه  ضوابط و الزامات،  مهمترین معضلی است که در زمینه توسعه اطلاعات فنی باید بدان اشاره کرد . در بسیاری مواقع عدم توجه موشکافانه وعمیق  به جزییات یک مقوله فنی-مهندسی  نه تنها منجر  به آسیب دیدن یک پروژه بلکه حتی باعث انهدام بنیادین یک سیستم ساختمانی میشود . این درحالی است که سیستم  سازه های فولادی سردنورد شده نیز از این قاعده اسفناک مستثنی نمیباشد.

تفسیر نمودار تنش- کرنش فولاد سردنورد شده و شرح بی توجهی به نکته ای اساسی، در مورد خصوصیات رفتاری این نوع فولاد