دفاتر/ انبارها / شبکه دپو و توزیع

نمایشگاه، دفتر و انبار تهران:

عاملیت و نمایندگی کناف ایران در تهران

عاملیت اجرا، پخش، توزیع و فروش کناف ایران (همراه با خدمات و سرویس انبار، فروشگاه و نمایشگاه)

  • دفتر تهران: سعادت آباد،علامه شمالی، پلاک 15، فروشگاه کناف ایران

  • انبارشماره 1 (انبار عمده) : کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، بعد از پل ایران خودرو ( سه راه اندیشه)، دوربرگردان به سمت تهران، لاین کندرو، خیابان 54، بن بست اول، انبار برج سازان

  • انبارشماره 2 (انبار خرده): سعادت آباد، علامه شمالی، پلاک 15

آدرس دفتر و نمایشگاه تهران

آدرس انبار شماره 1 (انبار عمده)

 آدرس انبار شماره 2 (انبار خرده)

نمایشگاه، دفتر و انبارکرمان:

عاملیت و نمایندگی کناف ایران در کرمان

عاملیت اجرا، پخش، توزیع و فروش کناف ایران (همراه با خدمات و سرویس انبار، فروشگاه و نمایشگاه)

  • دفترکرمان: خیابان پروین اعتصامی، پلاک 292، ساختمان برج سازان

  • انبارشماره 1 (انبار عمده) : شهرک صنعتی شماره1 (جاده جوپار)، بلوار ورودی تا انتها نگهبانی را به سمت خروجی دور می زنید، کوچه دوم (افراء 2)، درب هشتم (درب سبز رنگ بزرگ)، انبار برج سازان

  • انبارشماره 2 (انبار خرده): خیابان پروین اعتصامی شرقی، روبروی آموزشگاه رانندگی حقیقت، پلاک 292، ساختمان برج سازان

آدرس دفتر و نمایشگاه کرمان

آدرس انبار شماره 1 (انبار عمده)

 آدرس انبار شماره 2 (انبار خرده)