فیلم های آموزشی و تبلیغاتی مرتبط

در این بخش تلاش شده تا تعدادی از فیلم ها و تصاویر آموزشی شرکت های فروشنده دستگاه های رول فرمینگ و همچنین شرکت های مرتبط با تکنولوژی های سازه های فولادی سردنورد شده را ارایه نماییم تا از این طریق، به برخی از نکات تکنیکال فنی – اجرایی و همچنین فناوری های استفاده شده در این سیستم دسترسی پیدا گردد. ارایه این فیلم ها به هیچ وجه به معنای تبلیغ و یا تایید شرکت های فوق نبوده و تنها از نقطه نظر آشنا شدن بیشتر علاقه مندان با طیف گسترده فناوری های مربوطه میباشد.