مدیریت ساخت

امروزه مدیریت ساخت یا همان  ( Construction Management) تبدیل به یکی از مهمترین تخصص های گرایش های مهندسی عمران و خصوصا ساخت و ساز  در جهان گردیده است. به نحوی که در حال حاضر، داشتن اطلاعات تخصصی در این حوزه و بکارگیری علمی آن، خصوصا در حوزه های طرح و ساخت، علاوه بر داشتن اطلاعات روزامد در هر یک از بخش های فعالیت تخصصی شرکت ، نقش بسیار تعیین کننده ای در سرنوشت و نتیجه نهایی پروژه ها و خدمات آن شرکت خواهد داشت.

ضرورت بهره گیری از اصول مهندسی مدیریت ساخت در حوزه اجرایی پروژها به حدی گسترش یافته که  در حال حاضر دارا بودن توانمندی علمی و عملی در این حوزه و جانشینی آن با روشهای مدیریت  سنتی و رایج  در حوزه های پیمانکاری و یا پیمانکاری دست دوم، در هر یک از تخصص های مهندسی عمران تبدیل به یکی از پارامترها و شاخص های مهم تمایز و برتری شرکتها نسبت به یکدیگر گردیده است.

لذا در این سایت سعی میگردد علاوه بر مطالب تخصصی درای وال و سازه های فولادی سرد نورد شده ، برخی از اطلاعات جالب مربوط به مهندسی و مدیریت ساخت نیز ارایه گردد.