مصاحبه با مدیرعامل شرکت برج سازان در نخستین نمایشگاه برترین های توسعه صنعت ساختمان CIDEX 2018

دکتر هوشمند،مدیرعامل شرکت برج سازان،نماینده شرکت کناف ایران در نمایشگاه CIDEX:

محصولات متنوع کناف ایران؛ تحولی شگرف در اجرای سازه های خشک در کشور پدید آورده است.