نکات جالب و یادداشت های مرتبط با مدیریت ساخت

امروزه با توسعه تکنولوژی و رواج شبکه های اجتماعی شاهد انتقال سریع اطلاعات فنی – مهندسی میباشیم. گرچه سرعت و کمیت انتقال اطلاعات به شدت رو به افزایش است اما متاسفانه در اکثر موارد این پروسه در مورد  کیفیت اطلاعات صادق نمیباشد . لذا در میان حجم وسیع اطلاعات کمبود  فضایی  برای پرداختن به مطالب کوتاه و کاربردی احساس میشد بنابراین  در این بخش قصد داریم برخی نکات جالب و کاربردی و کوتاه در مقوله مدیریت ساخت را  ارایه نماییم.