بخش کتب و نشریات (سازه های ال اس اف)

دسترسی به کتب و نشریات ارزنده و معتبر در جهت انتقال دانش فنی تکنولوژی ساختمان های متشکل از فولاد سرد نورد شده ، الزامی میباشد. بنابراین با توجه به رسالت و سیاستی که گروه طرح و ساخت برج سازان در جهت توسعه همزمان دانش فنی و ارتقای سطح علمی مهندسین و دست اندرکاران صنعت ساختمان کشور از یکسو،  و آموزش و بکارگیری روش های نوین ساخت در حیطه عمل و اجرا از سوی دیگر برای خود ملزم نموده دراین بخش کتب و نشریات مربوطه مورد نیاز متخصصین، پژهشگران، دانشگاهیان و سایر دست اندرکاران ساخت و ساز را  ارایه مینماییم.

با توجه به آنکه شرکت برج سازان عضو انجمن فولاد سردنورد شده آمریکا، اغلب  کتاب های فوق در اختیار شرکت قرار دارد . از سوی دیگر با توجه به آن که خود را ملزم به رعایت قانون کپی رایت میدانیم برای جلوگیری از تضییع حق صاحبان اثر  از انتشار آنها در فضای مجازی خودداری مینماییم. لذا علاقمندانی که نیاز مبرم به این کتاب ها دارند،  میتوانند به مدیریت سایت اطلاع داده تا در اسرع وقت کتاب های مورد نظر را در اختیارتان  قرار دهند