کسب رتبه اول

ارائه و چاپ مقاله “بررسی عملکرد نماهای مصالح بنایی در سیستم اسکلتی در زلزله کرمانشاه و بیان اشکالات آیین نامه ایران “ و کسب بالاترین امتیاز و رتبه نخست در بین مقالات برتر کنفرانس در دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی سازه و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی شریف، اسفندماه 1396