آکادمی کناف ایران

با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجرای کیفی سیستم های ساخت و ساز خشک، شرکت کناف ایران اقدام به تاسیس مراکز آموزشی مجهز و نيز استقرار کارشناس ويژه بازرسي و آموزش در شهرهای مختلف کشور نموده، تا مطالب فنی و روشهای صحیح نصب در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت به گروه های نظارتی و اجرایی ارایه گردد.

بدیهی است گروههای مختلف قشر صنعت ساختمان با گذراندن دوره های مربوطه می توانند در راه استفاده صحیح و استاندارد از محصولات شرکت کناف ایران گام بردارند و با داشتن صلاحیت مورد تأیید این شرکت، در زمینه فوق فعالیت نمایند.