برج سازان عاملیت کناف ایران

  • عاملیت اجرای کناف، پخش، توزیع و فروش شرکت کناف ایران در تهران و کرمان
  • همراه با خدمات و سرویس انبار، فروشگاه و نمایشگاه
  • مشاوره، طراحی، نظارت، فروش و اجرای سیستم های LSF و Drywall