نمايشگاه دائمي تازه هاي ساختمان

 نمايشگاه دائمی تازه های ساختمان كرمان :  گروه برج سازان با اطلاع كامل از وضعيت ساخت و ساز در استان كرمان و با اعتقاد راسخ بر آنكه بدون آشنايی كامل مشاوران، پيمانكاران و كارفرمايان با تكنولوژيهای نوين ساختمانی و داشتن امكانات آموزشی برای پرورش تيمهای اجرايی قوی در استان كرمان نمی توان سطح كيفی ساخت و ساز را ارتقاء داد، لذا با  سياستی زير بنايی اقدام به تاسيس مجموعه ای مستقل تحت عنوان "نمايشگاه دائمی تازه های ساختمان کرمان" زير نظر مهندسين مشاور برج سازان دراستان نمود. از اهداف اين نمايشگاه می توان به موارد زير اشاره کرد:

الف – آشنايی كارفرمايان ، مهندسان ، مشاوران ، پيمانكاران و نيروهای فنی با تازه های صنعت ساختمان، معماری و ارائه و نمايش تكنولوژيهای نوين ساختمانی در محل دائمی نمايشگاه برج سازان

ب – انعقاد قراردادهای نمايندگی انحصاری با شرايط استثنايی از طريق نمايشگاه دائمی تازه های ساختمان با معتبر ترين شركتهای خارجی و داخلی جهت عرضه محصولات و خدمات و همچنين انتقال تكنولوژيهای فوق جهت پرورش تيمهای فنی مربوطه در داخل استان كرمان به نحويكه قيمت عرضه محصولات و خدمات فوق در استان كرمان دقيقا با مبدا يكسان بوده ، ضمن آنكه سطح كيفی کليه محصولات در حد تائيد مشاورباشد.

ج- نمايشگاه موظف می باشد با برنامه ريزی دقيق به صورت دائمی در کليه نمايشگاههای ايران وهمچنين نمايشگاههای مطرح جهان شرکت نموده تا بتواند نقش پل ارتباطی برای انتقال تکنولوژيهای نوين وتازه های ساختمان به داخل استان را به صورت روزآمد ايفا نمايد.

بديهی است بخش مهندسين مشاور با تکيه بر اطلاعات روزآمد اين مجموعه قادر خواهد شد تا

جايگاه پيشتاز خود را در فناوريهای نوين ساخت حفظ نمايد.

نمايشگاه دائمی تازه های ساختمان نماينده انحصاری بيش از 30 محصول نوين در صنعت ساختمان در استان كرمان می باشد كه از آنجمله می توان به عاملیت پخش و توزیع شركت Knauf  در استان كرمان اشاره نمود . قابل ذكر است شركت knauf  توليد كننده انحصاری سيستمهای ساخت و ساز خشك در ايران می باشد . اين شركت با داشتن حدود 200 كارخانه در 37 كشور جهان بزرگترين توليد كننده سيستمهای ساخت و ساز خشك در جهان است.

سيستمهای ساخت و ساز خشك با توجه به عوامل سرعت عمل، سهولت در اجرا ، اقتصادی بودن و سبک سازی و همچنين عملكرد عالی در مقابل زلزله در مديريت و برنامه ريزی پروژه های ساختمانی به ويژه انبوه سازی راه مدرنيزه شدن و صنعتی شدن ساختمان را هموار نموده و كليه انتظارات مشاورين ، طراحان خلاق ، و مهندسين را برآورده می نمايد. گروه برج سازان مفتخر است اعلام نمايد به دليل داشتن دپارتمان قوی آموزش ودر اختيار داشتن تيمهای مهندسی فروش و دفتر فنی و ارتباط تنگاتنگ ميان سه شركت زير مجموعه اش، در جهت گسترش  سيستمهای ساخت و ساز خشك در استان كرمان موفق به تامين مصالح  و اجرای بيش ازسه ميليون متر مربع از  اين سيستم بوده به نحويکه نه تنها دراستان کرمان کاملا شاخص ومنحصر به فرد می باشد بلکه در کل کشور نيز به عنوان يکی از قويترين نمايندگان کناف ايران (با داشتن رتبه A)شناخته شده است.در اثبات اين قضيه بيان همين نکته کافی است که گروه برج سازان  در سال 2008برای چهارمين سال متوالی به عنوان نماينده برتر کشور برگزيده شده ومورد تقدير قرار گرفته است .